Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


18 – Archeologie a církevní umění

Farské historky. Díl 1 – 5.

Baar Jindřich Šimon, 1940
Díl 1: Páter (správně: Pater, řec. dokonce: Patér) Kodýdek a jiné povídky – Farských historek díl I (poprvé 1912, naposledy 1941).
Díl 2: Farská panička; Kohouti – Farských historek díl II (poprvé 1906; 1912, naposledy 1941).
Díl 3: Cestou křížovou (zde 9. vyd.); Žebračka (zde 5. vyd.) – Farských historek díl III (poprvé 1899, zde 1935, naposledy 1941).
Díl 4: Žolinka; Kanovník – Farských historek díl IV. (poprvé 1908, naposledy 1939).
Díl 5: Stavěl, románek z farských historek – Farských historek díl V (poprvé 1908, naposledy 1940).
Některé vyšly samostatně i později (např. Cestou křížovou roku 1953: "vyprávění o životě pokrokového kněze, který se ve snaze umožnit lidu lepší život dovedl vzepřít i církevní hierarchii, ale byl za to persekvován a umlčen;" Farská panička dokonce v bláhovém rozněžnění z převratu ’89 ještě 1990, ale pak už opravdu nic).