Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


16 – Dějiny našeho národa

Chodské bajky. Sv. 1 – 4. Sv. 1. Chodské bajky. Podle životních názorů chodského lidu. Sv. 2. Nové chodské bajky (podle životních názorů a starých mravů chodských). Sv. 3. Třetí kniha chodských bajek. Sv. 4. Jiskry z popela. Čtvrtá kniha chodských bajek.

Hruška Jan František, 1935
Sv. 2.: 2. přeprac. vyd. (1. vyd. vyšlo r. 1905). Sv. 3.: Jediné vyd.