Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Kalendarium svatých; s ukazatelem životopisů

Vondruška Isidor, 1932
Kalendarium odkazuje na čtyři svazky téhož autora nazvané "Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 1 až 4.", které jsou v naší Knihovně v oddělení Církevní dějiny obecné, a to pro jejich převažující hledisko dějepisné. Do oddělení Hagiografie totiž náležejí životopisy svatých v pořadí roku církevního nebo občanského, a to pro těsnou souvislost s liturgií.