Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


18 – Archeologie a církevní umění

Jen žádný strach před smrtí! Pro obecný lid a také pro vrchnosť duchovní a světskou.

Stolz Alban Isidor, 1896
Dle P. prof. ThDr. Albána Stolze jazykem českým napsal P. Davídek Václav. Orig. Mixtur gegen Todesangst. Für das gemeine Volk und nebenher für geistliche und weltliche Herrenleute. Poprvé vyšlo počátkem 40. let 19. stol., 31. vyd. r. 1919.