Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Katolický katechismus v otázkách a odpovědích čili Rukověť u přednášení a vysvětlování katechismu pro druhou třídu obecných škol.

Hejbal Antonín, 1864
Vyšel třikrát: 1856, 1860 a 1864.