Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Život a učenie Ježíša Krista. Rozjímanie na všetky dni celého roku. Sväzok I. a II.

Avancini Nicola, 1924
Spolok sv. Vojtecha, sv. 888. Orig. Vita et doctrina Jesu Christi, 1667 – během 70 let vydáno asi třicetkrát. Zajímavostí je, že tuto obsáhlou knihu poslovenčil profesor bohosloví Msgre. ThDr. Jozef Tiso, Eduardem Benešem později popravený.