Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Sepjaté ručky v sepjatých rukou. Radostně zbožná cesta matky a dítěte do Božího království.

Müller Marga, Laurin Alda, 1933
Orig. Betende Händlein in betender Hand. Ein fröhlich-frommer Weg ins Gottesreich für Mutter und Kind, 1931.