Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Pobožná Knížka O Blahoslavené Panně Marii, a přečisté Rodičce Syna Božího a o divích, kteříž se dějí před jejím Obrazem v Staré Boleslavi nábožným Pautníkům, i jiným křestianům velmi užitečná.

Arsenius z Radbuzy Kašpar, 1629