Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Naši miláčkové. Obrázkový život světců, na Moravě zvláště ctěných.

Pozbyl Alois, 1918
(název pokračuje:) Vhodnými obrazy opatřený a ve prospěch apoštolátu svatého Cyrilla a Methoděje vydaný nákladem spisovatelovým.