Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Do života. Příručka katolického náboženství pro školy II. stupně.

Hronek Josef, 1947
Jde o 2. vyd.; 1. vyd. mělo název Do života. Učebnice katolického náboženství pro jednoroční učební kurs při školách měšťanských, 1940.