Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


09 – Homiletika

Den Páně – Kázání z Misálu

Bělohlávek Václav Svatohor, 1948
Knihovna Logos, sv. 11 (poslední svazek této edice) – tímto je Knihovna Logos kompletní.