Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Populární dogmatika. Kniha, ve kteréžto učení víry Svaté katolické církve prostonárodním způsobem vykládá Jan Valerian Jirsík.

Jirsík Jan Valerian, 1875
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 13. Poprvé vyšlo r. 1841, dále 1847 (2. rozmn. vyd., naposledy v Dědictví), 1852 (3. vyd.), 1866 (4. rozmn. vyd., poprvé ne frakturou ale latinkou – u Stýbla) a úplně naposledy 1875 (5. rozmn. vyd., které přinášíme).