Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where k.id='1766'

05 – Mravouka. Zpovědnice.

Pomni, abys den sváteční světil. Svěcení neděle a svátků. Kniha všem rodinám potřebná.

, 1851
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 34.