Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


18 – Archeologie a církevní umění

Věrná Roza aneb Vítězství katolického náboženství.

Janalík Vincenc, 1890
Poprvé vyšlo 1848 v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 22. Dále roku 1856, 1858, 1872 a 1890 (přinášíme toto vyd., neboť jen ono je psáno latinkou). Připojujeme recensi z ČKD 1872, č. 3, str. 239n.