Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where k.id='1759'

12 – Patrologie a patristika

Homilie sv. Jana Zlatoústého

Ioannés o Chrýsostomos, svatý, Bělohlávek Václav, 1917
Doplnění stránek 8 až 19 připravujeme.