Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Útěcha, kterouž nalézá nábožný křesťan ve vysokém stáří – dokončení spisu Pane zůstaň s námi.

Blum Johann Georg, 1844
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 16. Roku 1880 vyšlo pod názvem Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá! Modlitební knižka ku povzbuzení křesťanů katolických, jsoucích na sklonku svého života, dni své Bohu věnujících a k hodince smrti se připravujících; pro obojí pohlaví.