Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Pane! Zůstaň s námi, neb se připozdívá. Díl první. Díl druhý.

Blum Johann Georg, 1840
1. díl vyšel r. 1839, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 8; 2. díl, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 9.