Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


18 – Archeologie a církevní umění

Rodina Bohověrných z Dolan. Aneb Obraz křesťanského obcování v předivných případnostech a strastech života.

Rädlinger Johann Michael, 1837
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 5. Připojujeme recensi z ČKD 1837, č. 4, str. 655n. Z něm. Die Familie Traugott von Friedheim, oder die wahren Grundsätze und Früchte der christlichen Erziehung, 1833.