Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Slova nepřátel Kristových

Veith (Mendel) Johann Emanuel, Kunovský František, 1911
Dle Worte der Feinde Christi P. Jana Em. Veitha C. SS. R. volně upravil P. Fr. Kunovský.