Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Evangelium Ježíše Krista podle sepsání sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše, sv. Jana.

Sýkora Jan Ladislav, 1925
Podle Vulgáty se stálým ohledem na text původní (řecký) přeložil a úvodem i poznámkami opatřil P. Jan Lad. Sýkora. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Jde o čtyři sešitky: podle sepsání sv. Matouše (1921, 1922, 1925), sv. Marka (1921, 1922), sv. Lukáše (1921, 1922) a sv. Jana (1921, 1922). Přitom jejich 1. vyd. z r. 1921 jsou pouhými otisky z výše uvedené publikace Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista. 1. část. Evangelia. Sýkora Jan Ladislav, 1909, a tvoří edici Nový Zákon se stručnějším výkladem, sv. 1 – 4. Ve 2. vyd. evangelia vyšla r. 1922 nově zvlášť, a je uveřejňujeme.