Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Ctihodného otce Ludvíka Granadského, z řádu kazatelského, Vůdce hříšníkův

Luis de Granada, 1868
Též Rádce hříšníků (Guía de pecadores, 1557). Českým jazykem vyložil Jan Nep. František Desolda. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 53. Děkujeme za prosbu o urychlení.