Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Ctihodného otce Ludvíka Granadského, z řádu kazatelského, Vůdce hříšníkův

Luis de Granada, 1868
Též Rádce hříšníků (Guía de pecadores, 1557). Českým jazykem vyložil Jan Nep. František Desolda. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 53.