Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


06 – Asketika

Škola a praktické cvičení v ctnostech a křesťanské dokonalosti neboli Křesťanská askese

Rodríguez Alonso, 1936
Česky předtím vyšlo 1663 – 1665 (jeden překladatel) a 1882 – 1889 (dva překladatelé). Plnou charakteristiku a knihu připravujeme. Děkujeme za tip.