Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

Časové úvahy

Brynych Edvard Jan Nepomucký aj. red., 1940
Zveřejnění sbírky "Casové úvahy" připravujeme. Její prozatímní bibliografie je zatím v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.
Má stát povinnost starati se o školu a jak? Střebský Tomáš, Časové úvahy 1897 roč. 1, č. 12.
Bludné učení M. Jana Husa odsouzené na sněmu Kostnickém. Šulc František, Časové úvahy 1914 roč. 18, č. 2 – 5.
Škola a náboženství. Tauber Otokar, Časové úvahy 1919, 255.
Časové záhady výchovy – studie filosoficko-morální. Tauber Otokar, Časové úvahy 1920, 269.
Adventisté. Konečný Jan, Časové úvahy 1926, 305.
Jiří Papež ve své bibliografii, str. 10, uvádí, že se mu nepodařilo dostat se ke dvěma číslům Časových úvah. Jejich zveřejnění připravujeme na tomto místě.