Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


09 – Homiletika

Vánoce – cesta k nebeskému Betlemu

Baar Jindřich Šimon, 1947
Knihovna Logos, sv. 9. Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 2.