Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Čs. odboj v Italii 1944-45

Veselý Maria Jiří, Staudek František, 1948
Autorem je dominikánský kněz a knihu vydala Dominikánská edice Krystal, sv. 999. Je však dobré si uvědomit, že dílo se započíná na jaře 1944, kdy již byla válka rozhodnuta. Strašlivé střetnutí ruského bohatýra s německým šílencem proběhlo kdesi v útrobách ruské rodiny už předtím – před Moskvou (1941), u Stalingradu (podzim 1942 – zima 1943), u Kurska (1943). A vylodění v Normandii začalo až 6. června 1944, kdy Rus už hnal Němce přes Bělorusko a Ukrajinu.