Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Soliloquia (Soliloquiorum) animae ad Deum. Rozhovory duše s Bohem.

Augustinus, svatý, 1946
Česky vyšlo např. r. 1600, 1784 a 1786, 1828, ale pak až v tomto překladu r. 1935 a 1946.