Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Malá biblická dějeprava pro katolické školy

Doležel Jan, 1913
Vyšlo několik vydání pod různými názvy a s různým obsahem. První bylo z r. 1877 s názvem Biblická dějeprava pro menší žáky škol obecných; jen toto vydání vydal Tisk a sklad Cyrillo-Methodějské kněhtiskárny (J. Zemana).