Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

Životem – všechna čísla a kompletní bibliografie

Schikora Rudolf aj. red., 1948
Na začátek umísťujeme Úplný rejstřík sbírky "Životem" roč. I. – X., 1927 – 1935, číslo 1 – 240. Schikora Rudolf(?), 1936, rozšířený o seznam všech následujících sešitků až do r. 1948. Pozn.: V nadpisu tištěného rejstříku je mylný údaj 1927 – 1936 (v roce 1932 vyšly totiž dva ročníky).
Životem 7 (1932, Naše světla) a 9 (1934, Šťastné děti) jsme zařadili do pododdělení 1301: Soustavné přehledy světců.
Adventisté. Schikora Rudolf, Životem 6 (1932), č. 130 (10)
Devítník k Srdci Páně. Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1940: 3. vyd. překladu Novena del Cuore di Gesù (1758) v edici Životem 6 (1932; 1937 a 1940), č. 133 (13).
Garcia Moreno, president – katolík. Schikora Rudolf, 1933: Životem 8 (1933), č. 186 (18).
Zapovězený strom. Schikora Rudolf(?), 1947: 2. vydání; Životem 15 (1940; 1947), č. 337 (1).
Životem 1 (1927), č. 1 – 24.
Životem 3 (1929), č. 49 – 72.
Životem 4 (1930), č. 73 – 96.
Životem 5 (1931), č. 97 – 120.
Životem 6 (1932), č. 121 – 144.
Životem 8 (1933), č. 169 – 192.
Životem 12 (1937), č. 265 – 288.
Životem 13 (1938), č. 289 – 312.
Životem 14 (1939), č. 313 – 336.
Životem 15 (1940), č. 337 – 360.
Životem "16" (1941, 1945 – 1948), č. 361 – 377 (kompletní, pokud je č. 377 posledním vydaným).
Zařazení ostatních ročníků připravujeme.