Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


04 – Filosofie

Nacionalismus a mravouka

Hájek Josef V., 1936
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 15. Není nám znám žádný výtisk, který by měl zachovánu kteroukoliv stranu za str. 224. Také se nám nepodařilo zjistit identitu autora.