Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Život podle božského Srdce Páně

Jaroš Josef, 1922
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. V tomto Dědictví vyšlo pak ještě mírně upraveno r. 1926 a 1933.