Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

P. Stanislav Vydra. Učitel, kněz a vlastenec

Benetka Bořivoj, 1938
Kniha se na internetu porůznu vyskytuje (např. www.monarchista.cz), nicméně se domníváme, že pro její kvality může znovu připravena získat oblibu i našich čtenářů.