Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

O věčné moudrosti

Henricus de Segusia, blahoslavený, 1937
Dominikánská edice Krystal, sv. 26. 2. vyd., přeloženo ze staré němčiny (autor zván Heinrich [von] Suso, český překlad jej zove Jindřich Suso). Poprvé česky vyšlo L. P. 1895 v jiném překladu (autor zde nazván Seuse Heinrich). Lat. originál Horologium aeternae sapientiae. Děkujeme čtenáři M. za OCR (formatovano pro Kindle 3).