Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


18 – Archeologie a církevní umění

Album Svatovojtěšské. K 900leté památce smrti sv. Vojtěch.

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1897
Památky úcty vzdávané svatým patronům národa českoslovanského, sv. 2 (poslední).