Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

List sv. Judy Tadeáše a Nejstarší dva okružní listy biskupa římského (1 a 2 Petr)

Hejčl Jan, 1933
Podle kritického znění řeckého rozčlenil, přeložil a stručně vyložil P. dr. Jan Hejčl. Kniha proto nemá nárok být zařazena do pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.