Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Prvosenky. Čítanka pro školy obecné. Díl I. pro II. školní rok.

Kadlčák Josef Mnohoslav, 1922
Redakční kroužek Svazu křesťanského učitelstva Českosloslovenska (roku 1922, poté přejmenován na Svaz katolického učitelstva československého; posl. Kadlčák byl do své smrti r. 1924 předsedou svazu) sestavil tuto čítanku, aby vyšel režimu vstříc. Vydal ji ne stát, ale církevní Dědictví sv. Jana Nepomuckého, a zařadili do ní i to, co si mysleli, že režim uvítá, i když leccos od milovníků církve zrovna nepocházelo; znám je např. názor paní s uměleckým jménem Božena Němcová na církev – muži Josefu Němcovi 13. června 1857 psala, že když se objevila kometa, "nejvíc strachu lidem nahnalo kněžstvo. Rozposílali modlitbičky, kázali, že je lid bezbožný, že na ně bůh sesílá trest; – byly modlení, zpovědě, písně – a bůhví co všecko, a mezi lidem se rozneslo, že se papež v Římě ve dne v noci za lidi modlí. (Někde u žbánu nebo kurvy.)" Nic nepomohlo, žádná další taková čítanka už nevyšla (zřejmě vyjít nesměla). Ani ohledně Prvosenek nám není známo, zda se dostaly do škol: Není tu souhlas Ministerstva školství a výtisky, které jsme měli v rukách, byly nepoužité.