Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


17 – Liturgika

Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus II

Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1903
(název pokračuhe:) in missae celebratione, officii recitatione et sacramentorum administratione servanda. Tomus II.: Complectens prosecutionem partis II de Missa De requiem, de expositione ss. Sacramenti, etc., etc. item sensum litteralem et mysticum rituum et caeremoniarum Missae; partem III de defectibus, et partem IV de Breviario.