Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Svatého Jana od Kříže, učitele církevního Plamen lásky žhavý (druhá redakce), Drobné spisy. Spisy svazek 4.

Juan de la Cruz, svatý, 1947
Dominikánská edice Krystal, sv. 70. Publikaci zařazujeme na přání milé čtenářky L.