Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Věrouka pro laiky. 1. Bůh a jeho život. 2. Bůh ve svém díle. 3. Bůh v Ježíši Kristu. 4. Bůh v duši. 5. Bůh ve svátostech. 6. Bůh odplatitel.

Dacík Reginald Maria, 1941
1. Vyd. 1937 a 1941, Dominikánská edice Krystal, sv. 28. 2. Jediné vyd. 1938, Dominikánská edice Krystal, sv. 33. 3. Jediné vyd. 1939, Dominikánská edice Krystal, sv. 42. 4. Vyd. 1936, 1937, 1942 a 1948, Dominikánská edice Krystal, sv. 22. 5. Vyd. 1940 a 1948, Dominikánská edice Krystal, sv. 50. 6. Jediné vyd. 1941, Dominikánská edice Krystal, sv. 54.