Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Svatého Jana od Kříže učitele církevního Temná noc. Spisy svazek 2.

Juan de la Cruz, svatý, 1941
Dominikánská edice Krystal, sv. 56. Publikaci zařazujeme na přání milé čtenářky L.