Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Čtení z Písma Svatého. Nový Zákon – Evangelium.

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1940
Texty evangelia s úvahami a výkladem; podle překladu Dr. Jana L. Sýkory a Dr. Jana Hejčla. I zde jsme byli poctěni darem textového pdf souboru, který s díky připojujeme.