Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Proč jsem neodpadl a neodpadnu. Řetěz časových úvah.

Hruška Jan František, 1938
1. vyd. 1929, toto 2.vyd., nepatrně zpřesněné, v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.