Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Pravdou k životu. Katolické vodítko. Část 1 a 2.

Synek František, 1912
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 117 (Část 1, vyd. 1911). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 120 (Část 2).