Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Na toulkách Božích. Život a dílo Šebestiána Kubínka.

Jančík Josef, 1941
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 108 (v knize toto číslo není uvedeno). Za publikaci zařazujeme krátký shrnující článek (autorem je P. Dobiáš Josef) z r. 2009 převzatý z internetu. Srov. též ČKD 1933, č. 4, str. 364, ohledně žádostí o zahájení beatifikačního procesu.