Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Dejiny sv. Cirkve. K poučeniu a vzdelaniu. Sväzok I. Dejiny sv. Cirkve starého veku. Sväzok II. Od roku 101 do roku 313 po Kr. P.

Truchlý Andrej, 1895
Sv. I. 1890. Spolok sv. Vojtecha, sv. 45. Dar naší knihovně. Sv. II. Spolok sv. Vojtecha, sv. 58. Rovněž dar naší knihovně. Pán Bůh odplať!