Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


06 – Asketika

Božské Srdce Ježíšovo, pramen blaženosti

Jež Cyril, 1908
Osmero blahoslavenství. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 81.