Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


18 – Archeologie a církevní umění

Assunta – román

Pecka Dominik, 1938
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 104. Kromě toho vyšlo ještě r. 1930, 1944 a 1947.