Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


05 – Mravouka. Zpovědnice.

Manuale theologiae moralis. Secundum principia S. Thomae Aquinatis.Tomus 1., 2., 3.

Prümmer Dominicus Maria, 1915
Pozn.: Máme dva exempláře Dílu 3. téhož vyd., publikujeme jen jeden (-a).