Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Přírodopisná čítanka. Část první. O hvězdách. Část druhá. O zemi.

Jirák František, 1912
Část první, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 80, vyšla r. 1908 (máme i skeny 300dpi, ovšem potřebují drobné vyčištění, než bychom je poslali). Část druhá, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 85.