Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Prameny duchovního života – přehled theologie asketické a mystické

Dacík Reginald Maria, 1947
Dominikánská edice Krystal, sv. 88. Menší ze dvou skenů, které jsou na internetu; volně k disposici je i textový přepis.