Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Příruční slovník biblický

Škrabal Pavel Vladimír, 1940
735 s. spolehlivého výkladu mnoha slov Starého i Nového Zákona, na konci bohatý seznam literatury. Děkujeme dvěma příznivcům za zpracování OCR a rovněž děkujeme (čtenářům Š. a Ch.) za vyřizování autorských práv, jímž bylo umožněno zveřejnění této knihy. S omluvou – náhled zatím nefunguje.